Veien til førerkortet – Trinnvis opplæring

Trinn 1:

Det første møte med trafikkopplæring skjer gjennom trafikalt grunnkurs. Dette kurs er obligatorisk for alle elever under 25 år. Dette kurset må man ha for å kunne øvelseskjøre med ledsager. Kurset består av 17 undervisningtimer over 4 dager og skal være med på å gi eleven grunnleggende forståelse for trafikk, og kunnskap om mennesket i trafikken.

Som en del av trafikalt grunnkurs må man også fullføre en mørkedemonstrasjon i vinterhalvåret. Les mer om trafikalt grunnkurs her.

Trinn 2: Teknisk del:

Denne fasen har fokus på den tekniske delen ved kjøring. Tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart og krypkjøring vil bli gjennomgått. Her skal det være en obligatorisk veiledningstime for å sikre at eleven behersker disse elementene. Mange nye elever har problemer med de ferdighetene og vi har derfor fokus på dette hvis vi ser det nødvendig. Ved bruk av veiledningstimer vil kunne tilpasse opplæringen til ditt behov.

Etter gjennomgang av innholdet i fase 2 skal du og kjørelæreren sammen vurdere hvor mange kjøretimer som er nødvendig for å komme til neste fase.

​Trinn 3: Trafikal del:

​På dette trinnet skal du lære å kjøre i varierte omgivelser som bykjøring, enveiskjørte gater og landeveiskjøring. Fokuset er på å kjøre effektivt og behaglig, samtidig som du blir en selvstendig og trygg sjåfør. Denne delen inneholder også sikkerhetskurs på bane.

Trinn 4:  Avsluttende del:

Når du er kommet til denne fasen har du blitt en såpass god sjåfør at du samhandler godt med andre trafikanter. Den avsluttende delen er på totalt 13 timer hvor fordelingen er som følger:

  • 5 timer teori
  • 8 timer kjøring